image

บริการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางโดยผู้เชี่ยวชาญ

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ คือโรงงานที่รับบริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง และบริการแกะสูตรเครื่องสำอาง แถมเราเป็นอีกหนึ่งโรงงานรับแกะสูตรครีมที่ทั้งแม่นยำและคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ และให้ลูกค้าได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรเฉพาะเป็นของตนเอง โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าเฉพาะด้านสำหรับแต่ละประเภทเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากที่สุด และให้ลูกค้าสามารถนำไปทำโฆษณาทางการตลาดได้อย่างโดดเด่น และเหนือกว่าคู่แข่ง โดยบริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางของเราใช้เวลาในการแกะสูตรครีม วิเคราะห์ และพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14 - 30 วันทำการ

  คลิกเลย
 
 

บริการวิจัยและพัฒนาครื่องสำอางคืออะไร?

ขั้นตอนการรับวิจัยเครื่องสำอาง และรับวิเคราะห์สูตรเครื่องสำอาง คือกระบวนการในการแกะสูตรครีม  การแยกส่วนผสม และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าที่ต้องการ โดยที่ อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ เรารับแกะสูตรเครื่องสำอางและรับพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ สามารถผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และมีสูตรเฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์ ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม โดยลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติของเครื่องสำอาง และครีมที่ต้องการได้ตามความต้องการ

image
image

ขั้นตอนการวิจัยสูตรและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ สามารถพัฒนาสูตรเครื่องสำอางได้ทุกชนิด โดยเราให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นไปที่การวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่คาดว่าจะเป็นกระแสในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำแบรนด์สินค้ามีจุดขาย และเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ครีมเจลลดการอักเสบของสิวภายใน 1 ชั่วโมง  ครีมอาบน้ำปรับสีผิว  เจลล้างหน้าสูตรเติมออกซิเจนให้ผิวหน้า เป็นต้น โดยการวิจัยสูตรเครื่องสำอางและบริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางที่ อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ สามารถทำได้ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้า

หากลูกค้าต้องการให้เราแกะสูตรครีมให้เหมือนตัวอย่าง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งพัฒนาสินค้า และเปิดโปรเจกต์พัฒนาสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาท/ 1 SKUs (รหัสสินค้า) โดยจำนวนขั้นต่ำของสินค้าอยู่ที่ 500 ชิ้น/1 Sku

1.2 จัดส่งตัวอย่างสินค้าที่ต้องการแกะสูตรมาที่

“แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

91/24 หมู่12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

โทร 034-440-258 ”

1.3 นักวิจัยจะทำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 21 วันทำการต่อครั้ง

1.4 เราจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า ด้วยกลุ่มทดลองจริงภายในบริษัท โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 30 วัน

1.5 อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ จะทำการจัดส่งตัวอย่างกลับไปให้ลูกค้าทดลอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งปรับแก้ไขสูตรภายใต้ New Product Request ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 

1.6 ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันสูตรผลิตภัณฑ์ โดยประเมินความพึงพอใจ และทำการแจ้งผลผ่านทางเซลล์ผู้ดูแล

1.7 เราจะทำการทดสอบความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 - 2 เดือนต่อหนึ่งสูตรสินค้า

1.8 เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางลงในระบบของอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 30 วันทำการ

 

2. กรณีที่ลูกค้าไม่มีตัวอย่างสินค้า

หากลูกค้าไม่มีตัวอย่างสินค้า จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

2.1 แจ้งพัฒนาสินค้า และเปิดโปรเจกต์พัฒนาสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาท/1 SKUs (รหัสสินค้า) โดยจำนวนขั้นต่ำของสินค้าอยู่ที่ 500 ชิ้น/1 Sku

2.2 แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านทางเซลล์ผู้ดูแล

2.3 นักวิจัยจะทำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 21 วันทำการต่อครั้ง

2.4 เราจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า ด้วยกลุ่มทดลองจริงภายในบริษัท โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 30 วัน

2.5 อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ จะทำการจัดส่งตัวอย่างกลับไปให้ลูกค้าทดลอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งปรับแก้ไขสูตรภายใต้ New Product Request ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 

2.6 ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันสูตรผลิตภัณฑ์ โดยประเมินความพึงพอใจ และทำการแจ้งผลผ่านทางเซลล์ผู้ดูแล

2.7 เราจะทำการทดสอบความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 - 2  เดือนต่อหนึ่งสูตรสินค้า

2.8 เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางลงในระบบของอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 - 30 วันทำการ

 

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ เรามุ่งเน้นในการให้บริการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 1 สูตร ต่อ 1 แบรนด์ เพื่อให้สินค้าของแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น และแตกต่างจากตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ ในท้องตลาด โดยเรามีทีมงานนักวิจัย และพัฒนาที่เชี่ยวชาญตามกลุ่มประเภทสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย (Skincare & Personal Care) ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้า (Makeup) ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก (Oral Care) เป็นต้น เราเน้นการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทันต่อการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาการพัฒนาสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 วันทำการ (อ้างอิงจากข้อมูลการพัฒนาสินค้าที่ผ่านมา)

Powered by MakeWebEasy.com